دکتر بیوک سیدیان در فلسطین اشغالی

نفر وسط دکتر بیوک سیدیان در فلسطین اشغالی در سال 1334

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.