دکتر بالتازار، کریمی، شمسا

دکتر مارسل بالتازار(راننده ماشین)، دکتر یونس کریمی، خانم های ناشناس، دکتر منصور شمسا، 1341

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.