دکتر آذر اندامی

دکتر آذر اندامی، خدماتی ماندگار در تاریخ بهداشت و انستیتو پاستور ایران بر جای گذاشته است. خدماتی که نام آذر اندامی را بر اجرام آسمان حک کرد تا در تاریخ جهان بماند.

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.