دکتر یانگ

نخستین پزشک نفت دكتر يانگ (سمت راست) و در عكس سمت چپ، يانگ پشت سر هرولد نيكسون، كنسول انگليس در ايران ديده می‌شود.همسر نيكسون نيز پشت فرمان نشسته است. (مسجد سليمان/ 1927 ميلادی- 1306 خورشيدی)

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.