دکترابوالقاسم بختیار و رضا شاه

دکتر ابوالقاسم بختیار و رضا شاه در مراسم افتتاح دانشکده پزشکی دانشگاه تهران در سال ۱۳۱۳

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.