دکان عطاری در رشت

دکان عطاری در رشت را می‌بینید که در زمان قاجار گرفته شده است.

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.