دوران سربازی دکتر ساغری

دکتر ساغری دوران سربازی را در سپاه پاسدارن مشغول شد و به منطقه محروم شاهرود فرستاده شد

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.