دواخانه نظامی

دواخانه نظامی از کهن ترین داروخانه های ایران است که توسط  “هادی خان سرتیپ” برای وزارت جنگ تأسیس و تمامی تجهیزات و لوازم داروخانه از کشور اتریش خریداری و وارد ایران شده است.

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.