دكتر كامل شادپور و دكتر سيروس پيله رودی
دكتر كامل شادپور و دكتر سيروس پيله رودی از بنيانگذاران نظام شبكه بهداشت و درمان كشور، روحشون شاد

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.