دكتر بيوک سيديان درجمع مردم كردستان

نفر اول سمت چپ: دکتر بيوک سیدیان، کردستان، 1329

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.