درمان قدیمی نرمی استخوان

گذشته پزشکی در کشورهای غربی، سال ۱۹۲۵: درمان قدیمی نرمی استخوان یا ریکتز این بود که در طی زمستان بیماران را در معرض نور مصنوعی قرار دهند و برنزه کنند.

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.