جناب آقای دکترمافی و جناب آقای دکترآذر به اتفاق شاگردان

جناب آقای دکتر مافی رئیس وقت مرکز تحقیقات غدد مترشحه و پزشکی هسته ای و جناب آقای دکتر آذر استاد گروه آموزش بیماری های داخلی دانشگاه تهران به اتفاق شاگردانشان در محل موسسه تحقیقات پزشکی هسته ای

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.