تله های ناس ,1331

تله های ناس، از راست، محمد حنیفی، دکتر بیوک سیدیان، گزاویه میزون، 1331

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.