بیمارستان عیسی بن مریم در اصفهان

بازدید صدر اعظم آلمان و همسرش (در کناره چپ تصویر) همراه با دکتر فروغی و همسرش (در میانه تصویر) از بیمارستان عیسی بن مریم در اصفهان

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.