بیمارستان شهرداری رشت

بیمارستان شهرداری، رشت، 1935

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.