بیمارستان سینا

بیمارستان سینا، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران اولین بیمارستان تهران که ساخت آن در زمان ناصرالدین شاه انجام گرفت

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.