بازدید محققین خارجی از فیلد تحقیقاتی طاعون

بازدید محققین خارجی از فیلد تحقیقاتی طاعون در کردستان، 1349


محققین خارجی بازدید کننده از فیلد تحقیقات طاعون، ایران، کردستان، 1349

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.