اکنلو، 1341

از راست: دکتر منصور شمسا، دکتر مارسل بالتازار، دکتر یونس کریمی، اکنلو، 1341

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.