اپیدمی طاعون در روستای گاومیشان سنقر کرمانشاه

اپیدمی طاعون در روستای گاومیشان سنقر کرمانشاه، 8 نفر از 15 بیمار مبتلا در اثر طاعون مردند سوش جدا شده از این ماموریت برای اولین بار به نام PKH VIIنامگذاری شد در سال 1331

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.