اصول نگارش و ارسال مقاله در مجله علمی درمان

اصول نگارش و ارسال مقاله در مجله علمی درمان( مرداد ۱۳۱۵)-این یادداشت،اولین شیوه نامه نگارش و شرایط ارسال مقاله در تاریخ نشریات پزشکی ایران است

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.