اجازه نامه طبابت

اجازه نامه طبابت به سبک قدیم ایرانی سال ۱۳۰۷

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.