اتاق تشخيص و آزمايشگاه بيمارستان نفت مسجد سليمان

اتاق تشخيص و آزمايشگاه بيمارستان نفت مسجد سليمان سال 1305 خورشيدی (1926 ميلادی)

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.