اتاق اشعه ايكس و داروخانه بيمارستان نفت مسجد سليمان

اتاق اشعه ايكس و داروخانه بيمارستان نفت مسجد سليمان سال 1305 خورشيدی (1962ميلادی)

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.