آقای باقری، دکتر منصور شمسا، سلمان مصباح، یزدان شناس و عباس ببرزاده در همدان

از سمت راست آقای باقری، دکتر منصور شمسا، ناشناس، سلمان مصباح، یزدان شناس و عباس ببرزاده در همدان در سال 1337

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.