آزمایشگاه تحقیقات طاعون

ایستاده از راست: مهندس نبوی، دکتر یونس کریمی، دکتر مارسل بالتازار، علی قهرمانی، همسر دکتر کلن، محمد حنیفی، فیض الله سالارکیا، حامد سالارکیا، سلمان مصباح، موسی حکیمی و دکتر کلن در آزمایشگاه تحقیقات طاعون، اکنلو ، 1336

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.